AnasayfaGENEL BİLGİLERTARİHİ ARKAPLANİNSAN HAKLARI İHLALLERİULUSLARARASI ALANDAKİ YERİ

GENEL BİLGİLER:

COĞRAFİ KONUM

DEMOGRAFİK YAPI

EKONOMİK DURUM

DOĞAL ZENGİNLİKLER

EĞİTİM VE KÜLTÜREL YAŞAM

Genel:

Anasayfa

KRONOLOJİ

Pakistan'da Bir Afgan Mülteci Kampı

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI'NIN AFGANİSTAN FAALİYETLER

Ahmed Şah Mesud

DOĞAL ZENGİNLİKLER

Afganistan’ın doğal kaynakları doğal gaz, petrol, kömür, bakır, krom, tuz, sülfür, kurşun, çinko, demir ve kıymetli taşlardır. Ülkenin bakır madeni kaynaklarının Şili’den sonra dünyadaki en büyük bakır yataklarını teşkil ettiği tahmin edilmektedir. Ancak, ülkenin dağlık yapısı ve yetersiz ulaşım ağı, bu kaynakların işletilmesini ticari bakımdan karsız kılmaktadır. Günlük petrol tüketimi 3500 varil olan Afganistan’da zengin petrol yatakları bulunmasına rağmen petrol üretimi yapılmamaktadır. Ülkenin işletilen en önemli doğal kaynağı ise 1967 yılında keşfedilen doğal gazdır. Ülkede mevcut doğal gaz boru hattının 49.098 km olduğu bilinmektedir. Resmi verilere göre ülkede yıllık 220 milyon m3 gaz üretimi yapılmaktadır. 1980’li yıllarda doğal gaz satışları yılda 300 milyon doları bulmuş ve bu meblağ ülkenin ihracat gelirlerinin %56’sını oluşturmuştur. Söz konusu ihracatın %90’ı SSCB’ye gerçekleştirilmiştir. SSCB’nin geri çekildiği 1989 yılından bu yana, doğal gaz üretimi de sekteye uğramıştır. Afganistan’ın yeniden yapılandırılması sürecinin sona ermesi durumunda, ülkenin doğal gaz kaynaklarından yılda 330 milyon dolar gelir elde edebileceği tahmin edilmektedir.