Bilet Otomasyon
Sistemin Açıklanması;
   
   

Sistem, Barcode Bilet, Manyetik Bilet veya Smart Kart gibi bilet çeşitlerinden birini kullanarak, turnikelerden geçişini izlemekte ve kontrol etmektedir. Kullanıcı elindeki bileti, bilet okuyucuya okuttuktan sonra, okuyucu verileri sisteme göndermekte ve sistem veri tabanından bileti kontrol etmektedir. Bu kontrolde, biletin doğru kapı mı, doğru saat mi v.b. kontrol etmekte ve buna göre bilet okuyucuya komut göndermektedir. Eğer bilet bilgileri doğru ise, turnike açılmakta ve geçiş sağlanmaktadır. Aynı şekilde geçiş bilgisi de veri tabanına kaydedilerek aynı biletle tekrar geçiş engellenmektedir. Eğer bilet bilgisi, yanlış kapı, sahte bilet yada mükerrer kullanım gibi bir durum ihtiva ediyorsa, okuyucunun göstergesinde bununla ilgili hata kodu gösterilmekte ve kapı açılmamaktadır. Ayrıca tüm bu hareketler kaydedilmekte ve geçmişe yönelik istatistiksi sorgulamalar yapılabilmektedir.

 
AKELSAN